Technische opwaardering Diemen Lelystad is klaar

Delen via:   
25 / 03 / 2022

TenneT heeft de hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad opgewaardeerd tot 4000A en combineert deze werkzaamheden met het groot onderhoud. Zo is er meer dan 1000 kilometer aan geleiders en bliksemdraden vervangen. Nu hoeven alleen bepaalde mastfundaties nog maar verzwaard te worden en moeten er nog een aantal aanpassingen bij Prorail worden gedaan. Dan is de verbinding klaar voor de toekomst en kan dan 4000A vervoeren.

Beter benutten

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding was niet meer voldoende om alle stroom die aangeboden wordt te transporteren. Dit heeft onder meer te maken met het toenemende aantal wind- en zonneparken. Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Diemen en Lelystad nodig. In plaats van de verbinding af te breken en te vervangen is ervoor gekozen de 52 kilometer bestaande verbinding ‘beter te benutten’. Hierbij is gebruik gemaakt van een nieuw soort geleiders, die meer stroom kunnen vervoeren. Een voordeel van deze nieuwe geleiders is dat ze qua gewicht en formaat vergelijkbaar zijn met de oude geleider. Hierdoor hoeven minder masten verstevigd te worden. De komende maanden verzwaart aannemer Dura Vermeer nog een aantal masten en de past de fundaties aan.

Samenwerking met de aannemers

TenneT heeft voor het eerst met buitenlandse lijnaannemers gewerkt. Dat is goed verlopen. Ook op de andere Beter benutten projecten gaan we met buitenlandse aannemers werken. Enprom, Qirion en Electromontaj hebben in minder dan 6 maanden meer dan 1000 kilometer aan geleiders en bliksemdraden vervangen. Op hoogspanningsstation Diemen en Lelystad heeft Dynniq-energy de velden verzwaard met nieuwe componenten (onderdelen) om de benodigde hoeveelheid stroom te kunnen transporteren. De werkzaamheden aan de geleiders zijn sneller klaar dan van te voren gepland. Van 10/14 maanden naar 7 maanden. Een enorme prestatie van alle aannemers, omgeving en andere belanghebbenden! Gemiddeld waren er 150-250 medewerkers 6 dagen per week aan het werk op meerdere plekken tegelijk langs deze verbinding.

Uitdagingen

De verbinding loopt deels parallel langs de A6, door de bebouwde kom van de gemeente Almere, door natuurgebied met veel broedende vogelsoorten en langs het Floriade terrein. Dit maakte het opwaarderen van deze verbinding tot een grote uitdaging.

En nu

Vanaf 24 maart 2022 staat de verbinding weer “aan”. De laatste werkzaamheden op de grond moeten nog afgerond worden. Eind van dit jaar is alles klaar en is alles opgeruimd. Het beter benutten doen we niet alleen bij de verbinding tussen Diemen en Lelystad. Ook op vijf andere verbindingen werken we op deze manier. We beginnen binnenkort op de verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg. De energie transitie vraagt om meer capaciteit en dat kunnen we op deze manier relatief snel realiseren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.